jueves, 25 de octubre de 2012

IORNADA DE TREBALL: INTERCANVI DE RECERQUES EN CURS SOBRE POESIA EXPERIMENTAL

IORNADA DE TREBALL: INTERCANVI DE RECERQUES EN CURS SOBRE
POESIA EXPERIMENTAL

LÍCETC. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Universitat de les Illes Balears.

Campus Universitari. Edifici Ramon Lluiì, 5 d’octubre 2012

Des de l’any 2004, el grup de recerca LÍCETC ha promogut estudis i encontres sobre els
discursos experimentals en la literatura catalana dels anys setanta fins a l’actualitat. Durant aquests
vult anys, la investigació promoguda des de LÍCETC ha generat análisis especialment atentes a la
complexitat de la definició de  d'estudi i als fonaments teòrics a partir dels quals justificar les
recerques que s’hi vinculen. És en la línia d’aquest interès per la reflexió sobre la pròpla recerca, i
també pel contacte productìu amb altres investigadors í grups que treballen sobre literatura
experimental, que es planteja aquesta jornacìa dïntercanvi de recerques en curs sobre poesia
experimental.

PDF


No hay comentarios:

Publicar un comentario