viernes, 10 de septiembre de 2010

PREMIS INTERNACIONALS L´OVELLA VERMELLA 2010

Propostes fins el 22 de DESEMBRE de 2010 Entrega dels premis durant el 7º Festival Creart Sonor 2010 de març de 2.011

JUNTA DE VALORACIÓ- SERÀ ÚNICA PER CADA EDICIÓ DELS PREMIS I ES FARÀ PÚBLICA EL DIA 22 DE DESEMBRE, COINCIDINT AMB LA DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE LES PROPOSTES.

- ESTARÀ FORMADA PER DOS PROFESSIONALS I CATEDRÀTICS DE RECONEGUDA SOLVÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’ART D’ACCIÓ, UN MEMBRE D’UNA ENTITAT BUROCRÁTICA DE GESTIÓ PÚBLICA, LA DIRECCIÓ DEL CAAT, EL DIRECTOR DE PROJECTES I CONVENIS DE PER-FORMATE.

- AQUESTA JUNTA DE VALORACIÓ PODRÀ DECLARAR DESERT QUALSEVOL DELS PREMIS, SI AIXÍ ES DECIDEIX PER MAJORIA ABSOLUTA DELS PRESENTS I VOTANTS I ÚNICAMENT PER FALTA DE QUALITAT DE LES PROPOSTES.

...SERÁ ÚNICA PARA CADA EDICIÓN DE LOS PREMIOS Y SE HARÁ PÚBLICA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE, COINCIDIENDO CON LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS.


- ESTARÁ COMPUESTA POR 2 PROFESIONALES Y CATEDRÁTICOS DE REFUTADA SOLVENCIA EN EL CAMPO DEL ARTE DE ACCIÓN + 1 MIEMBRO DE UNA ENTIDAD BUROCRÁTICA DE GESTIÓN PÚBLIICA + LA DIRECCIÓN DEL C.A.A.T. + EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONVENIOS DE PER-FORMATE. (5/6 MIEMBROS EN TOTAL, DEPENDIENDO DEL AÑO)

- DICHA JUNTA DE VALORACIÓN PODRÁ DECLARAR DESIERTO CUALQUIERA DE LOS PREMIOS, SI ASÍ SE VOTARÁ POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS PRESENTES Y VOTANTES Y ÚNICAMANTE POR LA FALTA DE CALIDAD DE LAS PROPUESTAS.
PREMI NACIONAL“L´OVELLA NACIONAL”

- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA ESPANYOL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

- PERIODICITAT ANUAL / COINCIDINT AMB EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, ELS PREMIS DE 2.010 S’ ENTREGARAN EL MARÇ DE 2.011 COINCIDIENT AMB LA 7ª EDICIÓ DEL FESTIVAL CREART SONOR..

- A PROSTA RAONADA PER FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS COL.LECTIUS, CENTRES D’ART I AGENTS DE L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. JUNTA DE VALORACIÓ

- PREMIO ÚNICO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA ANUAL DE UN/A ARTISTA ESPAÑOL POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.

- PERIODICIDAD ANUAL / COINCIDIENDO CON EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, LOS PREMIOS DE 2.010 SE ENTREGARÁN EN MARZO DE 2.011 COINCIDIENDO CON LA 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CreArt Sonor..

- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.
PREMI INTERNACIONAL “L´OVELLA INTERNACIONAL”
- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA DE FOR A D´ ESPANYA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

ANUAL / COINCIDINT AMB EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, ELS PREMIS DE 2.010 S’ ENTREGARAN EL MARÇ DE 2.011 COINCIDIENT AMB LA 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CREART SONOR..

- A PROPOTA RAONADA PER FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS COL.LECTIUS, CENTRES D’ART I AGENTS DE L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. JUNTA DE VALORACIÓ

- PREMIO ÚNICO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA ANUAL DE UN/A ARTISTA DE FUERA DE ESPAÑ, POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- PERIODICIDAD ANUAL / COINCIDIENDO CON EL FESTIVAL/CONVIVENCIA PER-FORMATE A PARTIR DE 2011, LOS PREMIOS DE 2.010 SE ENTREGARÁN EN MARZO DE 2.011 COINCIDIENDO CON 7ª EDICIÓN DEL FESTIVAL CREART SONOR..


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.

PREMI POSTUMO “LLANA VERMELLA”- PREMI ÚNIC POSTUM /NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMNET A LA CARRERA D’UN/A ARTISTA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE.

- PROPOSTA RAONADA DE FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS , CENTRES D´ART I AGENTS DE L´ART DÄCCIÓ ILA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO ÚNICO POSTUMO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO A LA CARRERA DE UN/A ARTISTA POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓN.


PREMI ENSAYO Y LIBRO “L´OVELLA IL·LUSTRADA”
- PREMI ÚNIC /NO PECUNIARI/ COMO A RECONEIXAMENT A L’ASSAIG, LLIBRE, REVISTA O PUBLICACIÓ DIGITAL PER LA SEVA APORTACIIÓ A L’ART D’ACCIÓ I PERFORMANCE.

- PROPOSTA RAONADA DE FESTIVALS, PROGRAMADORS, ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS , CENTRES D´ART I AGENTS DE L´ART DÄCCIÓ ILA PERFORMANCE.- JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO AL ENSAYO / LIBRO / REVISTA / REVISTA O PUBLICACIÓN DIGITAL POR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE.


- A PROPUESTA RAZONADA DE FESTIVALES, PROGRAMADORES, ASOCIACIONES, COLECTIVOS, CENTROS DE ARTE Y AGENTES DEL ARTE DE ACCIÓN Y LA PERFORMANCE.PREMI DE DIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN (FESTIVALES)
“ ELPUNT VERMELL”
-PREMI/NO PECUNIARI/ COM A RECONEIXAMENT AL FESTIVAL O CENTRE D’ART D’ACCIÓ PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ I LA PROGRAMCIÓ.A PROPOSTA DEL PROPI CENTRE, PASSARÀ PER LA JUNTA DE VALORACIÓ.

- PREMIO /NO PECUNIARIO/ COMO RECONOCIMIENTO AL FESTIVAL, O CENTRO ARTE DE ACIÓNPOR SUS APORTACIONES AL ARTE DE ACCIÓN Y A LA PERFORMANCE MEDIANTE LA DIFUSIÓN Y LA PROGRAMACIÓN. - SERÁ PROPUESTO DESDE EL PROPIO CENTRO, PERO PASARÁ POR LA JUNTA DE VALORACIÓN.

No hay comentarios:

Publicar un comentario