martes, 6 de marzo de 2012

TiraniaEstetica#001#Cuerpo&Moviment

Continuant amb els nostre objetius, i una vagada tancat el Festival de presentació de El Retrete Rosa tv;  i a la espera de la programació de Març. Us  presentem la primera peça audiovisual deribada dels Laboratori multidisciplinar "Tiranía Estética: Antijojes i presencies imposibles". Relaitzat per els alumnes del Laboratori d´Art d´Acció de l Aula de teatre de la la Universitat Rovira i Virgili i els alumnes del Grau Superir de Jojería artística de la Escoal d´Art de Tarragona (EADT) --- +INFO:http://tiraniaestetica.blogspot.com.--- Peça audiovisual de cortel Laboratori multicisciplinar obert, performatiu i de caracter investigatiu.-

El mateix projecte contempla la colaboració, interacció i retroalimentació amb diversos colectius i artistes de reconeguda esencia dins de les disciplines esmenatades...i per a la primera jornada expositiva...Joan Pascual ( director del Aula de Teatre de la URV i director escènic de la companyia Zona Zalata) va decidir exposar la seva clase teórica amb la presencia física del seu grup d' actors....

....Una primera jornada que va servir a tot el colectiu participant per  gaudir d´un primer contacte amb la realitat corporea i les sevas transicions...a l' espera de la propera reunión del día 9 de Març, on definirem els grups/binomis de traball creatiu

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario